Disclaimer

 

Disclaimer CEBEKO

Versie 0.2
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 14/05/2024.

Beperkte aansprakelijkheid

CEBEKO spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CEBEKO.

In het bijzonder zijn alle afmetingen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen beschreven op de website liggen bij CEBEKO.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CEBEKO, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze disclaimer. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze disclaimer te raadplegen.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over deze disclaimer, kunt u steeds contact met ons opnemen:

CEBEKO NV
Ringaertstraat 16
8820 Torhout
050 21 49 35
info@cebeko.be