Veilig werken op hoogte

CEBEKO | Nieuws | Veilig werken op hoogte

Heel wat arbeidsongevallen zijn het gevolg van een verkeerd gebruik van een hoogwerker of schaarlift. Een goede opleiding, het volgen van de veiligheidsvoorschriften, regelmatige inspectie van de machine en een valharnas kunnen veel van deze ongevallen voorkomen.

Er zijn heel wat risico's verbonden aan werken op hoogte. Zo is er bijvoorbeeld gevaar voor elektrocutie bij het raken van elektriciteitskabels of het kantelen van de hoogwerker door verkeerd afstempelen. Veel arbeidsongevallen ontstaan bovendien door het vallen van hoogte. Graag delen wij enkele tips voor het veilig werken op hoogte.

Volg een opleiding

De ‘Codex voor het Welzijn op het Werk’ bepaalt dat bestuurders van een hoogwerker/schaarlift opgeleid moeten zijn. Zowel ervaren als onervaren gebruikers worden daarom aangewezen regelmatig een praktijkopleiding te volgen bij een erkend praktijkcentrum (zoals PCLT). Zo leer je veilig werken zonder kwaliteitsverlies.

Volg de veiligheidsvoorschriften en respecteer de limieten

Zorg ervoor dat je de gebruiksaanwijzing kent en lees de veiligheidsvoorschriften. Informeer jezelf vooraf over eventuele voorwaarden en de werkomstandigheden van de locatie. 

Het is belangrijk om steeds met z'n tweeën te werken waarvan één grondman die in geval van nood de machine naar beneden kan halen. Bespreek vooraf met elkaar hoe je communiceert en handelt in noodsituaties.

Respecteer steeds de limieten van de machine en belast deze niet zwaarder dan de maximale werklast. Indien je met meerdere personen tegelijk in de kooi werkt is het noodzakelijk vooraf afspraken te maken en ervoor te zorgen dat er geen spullen naar beneden kunnen vallen.

Let ook goed op de omgeving en zet het werkgebied indien nodig af. Rijd nooit met de hoogwerker als deze nog omhoog staat om ongelukken op begane grond te vermijden.

Ook de weersomstandigheden zijn van groot belang. Een hoogwerker bedienen is namelijk verboden bij windkracht 6 of hoger. 

Zorg voor een goede valbescherming

In een hoogwerker/schaarlift maak je hiervoor gebruik van een valharnas. Zorg dat de lijn kort genoeg is en dat je niet uit de kooi kunt vallen. Maak de valbeveiliging vast aan de bevestigingspunten die daarvoor gemaakt zijn. Het wordt bovendien ook aangeraden een helm en veiligheidsschoenen te dragen.

Kies de geschikte machine voor het werk

Zorg er eerst en vooral voor dat de machine in goede staat én gekeurd is. Indien u bij CEBEKO huurt is dit steeds het geval. Op basis van de omgeving en omstandigheden kunt u dan de geschikte hoogwerker/schaarlift voor het werk kiezen. Welke ondergrond is het? Zijn er obstakels die een knikarm vereisen? Hoeveel werkruimte is er? Bij twijfel sturen wij graag onze Rental Advisor langs voor gericht advies.

Let ook extra goed op bij werken in de nabijheid van een elektriciteitskabel.

 

Heeft u bijkomende vragen of wenst u gericht advies voor het huren van een hoogwerker of schaarlift? Aarzal dan niet om ons verhuurteam te contacteren.